Kontingent

Kontingentstruktur


Gældende fra august 2023 for sæson 2023/24. (Vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2023)


Spørgsmål vedrørende kontingenter og betaling af disse rettes til kassereren på kasserer@falconbasket.dk

Kontingent UngdomPris/halvår
U3/U4/U5850
U6/U7/U8900
U91.200
U10/U11/U121.500
U13-U19 (2 træninger om ugen)1.500
U12-U19 (3 eller flere træninger om ugen)2.000
Obligatorisk fysisk pakke U15-U19 Gule hold200

Kontingent seniorPris/halvår (DKK)
Ingen turnering, 1 ugentlig træning950
Lavere end hhv. 3. division herrer og 1. division damer1.150
3. division herrer eller højere og 1. division damer1.350

Ungdom/SeniorPris/halvår (DKK)
Passivt medlemsskab250


Betingelser


Når man melder sig ind på et hold, kommer man i venteposition/på venteliste indtil træneren godkender ens indmeldelse. Hvis ikke man udnytter den plads man får tilbudt i løbet 3 dage, går pladsen videre til den næste på ventelisten, og man blive fjernet fra ventelisten.

Vi har ikke prøvetid i Falcon, til gengæld refunderer vi kontingentet indenfor 30 dage efter indmeldelse, hvis det viser sig, at basketball ikke var det rigtige alligevel.

Udmeldelse, se i bunden af denne side.

Betalingsterminer er som følger:

Kontingent for efterårssæsonen (august-december) trækkes/skal betales den 20. august.

Kontingent for forårssæsonen (januar-juni) trækkes/skal betales 15. januar.

Ved manglende betaling af kontingent

Træner/holdleder orienteres om den manglende betaling. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent ved forfald (hhv. 20. august og 15. januar), eller kontaktet klubbens kasserer for eventuel aftale, inden 10 dage efter forfald er medlemmet at betragte som ekskluderet af Basketballklubben Falcon. Kasserer giver besked til træner/holdleder om at medlemmet ikke fremover må deltage i træning og kampe.

Rettigheder som medlem

Som medlem af Basketballklubben Falcon har man ret til at træne med det hold man er tilmeldt.

Man har som medlem også passivt medlem stemmeret til generalforsamlingen. Inaktive betaler ikke kontingent og har derfor ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Udmeldelse

Ønsker man at melde sig ud af klubben, skal man skrive til Falcons kasserer på mailadressen: kasserer@falconbasket.dk

Udmeldelse vil normalt blive gennemført indenfor 1-2 dage fra modtagelse.

Medlem kan få økonomisk hjælp fra klubben

Du kan søge om økonomisk hjælp til kontingent, camps, stævner, sko og/eller træningstøj.

Der skal søges om én konkret ting ad gangen, f.eks. enten hjælp til kontingent eller tilskud til deltagerbetalingen for at komme med til et stævne. Du kan godt søge flere gange, så selv om der er givet tilskud til en ting, kan du godt søge igen til noget andet.

Du søger ved at skrive dit navn, fødselsdato, holdet du spiller på og din træners navn samt dine kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail). Du skal i ansøgningen kort begrunde, hvorfor du har brug for hjælp, hvor meget støtte du skal bruge og til hvad.

Udvalget kan kontakte dig for supplerende oplysninger, hvis vi har uddybende spørgsmål.

Støtteudvalget kan kontaktes via stoet@falconbasket.dk