Om klubben

Falcon er Danmarks største basketballklub

Falcon blev kåret af DBBF som årets klub 2016/2017.

 

Falcon blev stiftet på Frederiksberg den 30. oktober 1958 af en gruppe elever fra Falkonergårdens Gymnasium sammen med idrætslæreren Axel Wiberg under navnet Falkonisten.

Falkonisten blev hurtigt populær og særligt var en af de oprindelige medlemmer Ernst Jensen ihærdig i sit arbejde med at rekruttere andre elever til klubben. På et tidspunkt var 1/5 del af alle elever på Falkonergården medlem af klubben. I 1962 lykkedes det for Falkonisten at rykke op i landets bedste række, det var også samme år man valgte at ændre klubbens navn. 


I avisernes sportssektion blev klubbens lange navn under resultatrubrikkerne forkortet til “Falkon.” Med inspiration fra USA ændredes stavemåden til Falcon. 


Nye uniformer
I forbindelse med oprykningen til den bedste række besluttede man sig for at investere i nye uniformer. Lars Bille tegnede uniformerne i skolen og blev manden bag Danmarks dengang flotteste uniformer. Med hjælp fra Lars’ søster der boede i USA blev uniformerne syet i guld med sorte bogstaver og tal.

Navnet Falcon viser dels tilknytningen til Frederiksberg Kommune, hvis byvåben har tre falke, og dels tilknytningen til Falkonergårdens Gymnasium.

Klubben hører hjemme i Bülowsvejhallen på Frederiksberg og fokuserer i dag på ungdoms- og breddebasket med hold for børn helt ned til 2-3 års alderen.

Med mere end 1.000 medlemmer (2017) er Falcon Danmarks pt. største basketballklub.

Fokus på ungdomsafdelingen

Vores fokus har været at ungdomsafdelingen skulle vokse nedefra og op, fra de yngste til de ældste. Effekten af vores strategi er, at vi i dag har 5% af samtlige af Basketballforbundets medlemmer, og samtidig har vi mere end 10% af medlemmerne under 13 år.


Vi arbejder med bredde og elite (på ungdomssiden) som et produkt af breddearbejdet, og har som mål, at give så mange som muligt et godt tilbud. Det gode tilbud er for os:

At vi har glade og engagerede trænere
At der er tilstrækkeligt med trænere til alle hold
At der er ordentlige materialer til trænere og spillere
At der er uddannelsesmuligheder for trænerne
At vi har plads til alle, der vil være med
At vi kan udfordre vores medlemmer i ungdomsafdelingen uanset niveau
At vi kan tilbyde en klub med et socialt sammenhold på tværs af hold, alder og køn
At vi har en velfungerende organisation, der kan løse de udfordringer vi støder på


Trænerakademi
En vigtig drivkraft er vores trænerakademi. Her uddanner vi de ældre ungdomsspiller til at fungere som assistenttrænere på de yngre hold. Vi sender dem på kurser og laver sociale arrangementer for dem med et fagligt indhold og giver dem feedback på deres indsats.

Et delmål var at nå 1.000 medlemmer i 2020. Det mål er nået allerede i 2017. Ikke fordi medlemstallet i sig selv er et mål, men fordi det vil være resultatet af vores indsats. Bag tallet ligger der et ønske om en velfungerende ungdomsafdeling fra de yngste på U4 til de ældste på U19 samt en velfungerende seniorafdeling.

Et andet mål er, at der i medlemstallet skal være balance mellem kønnene. Derfor arbejder vi både på fastholdelse af eksisterende medlemmer (således at vores U16 hold om nogle år vil være U19 hold), og på at vores tilbud trækker flere piger og kvinder til.